Henvisning fra møde i Veteranforum den 5. i december 2018

Veterancentret, den 5. december 2018.
Underbilag; 1. Deltageroversigt. 2. Dagsorden.
MØDEDELTAGERE. Jf. underbilag 1.
JEG ER PÅ DEN ANDEN. Jf. underbilag 2.
Ad. Dagsordenens pkt. 1. Chefen for Veterancentret, oberst Susanne Kiholm Lund (SKL) bød velkommen til dagens møde i Veteranforum herunder særligt til forsvarschefen, general Bjørn Bisserup (FC).
SKL orienterede;
"På sidste møde i Veteranforum, den 6. december 2017, hvor jeg har været på møde i mod samarbejde. Tak for jeres indsats på området. Som jeg vil senere høre på dagen har jeg taget min opfordring til jer.
2018 var året, hvor det nye forsvarsforlig blev vedtaget. Veterancentret har igangsat seks forskningsprojekter som følge af forligsaftalen. En evaluering af veteranindsatsen er lige ved at blive en del af det. Evalueringen forventes igangsat 2020.
Der er foretaget en mellemledevaluering af servicetjekinitiativerne som viser, på alle initiativer er eller forventes på komme i mål.
Jeg har i løbet af året afholdt relationer medmøder de tre Værnsstabe og Specialoperationskommandosen. Det er min vurdering, at der fortsat er brug for på udbrede om VETC arbejde og tilbud tilsider.
VETC er i gang med på vetcbst 400-1 om aktiviteter målrettet udsendte og pårørende til en udsendt. Der vil blive gennemført en åben høringsrunde inden for endelig godkendelse.
Viden om kroner (VoV) 2019 afholdes den 3. april 2019 og igen på Vingsted Kursuscenter med titlen 'Indsigt og udsyn'. Formålet med VoV 2019 er netværk, og det er en af de bedste veteraner, der er blevet 100 år. Deltagerne skal skal først og fremmest gerne gå hjem med oplevelsen af en god dag med samvær, netværk og inspiration. Dernæst skal deltagerne har opnået ny viden, der er så praksisnær, på de kan bruge den i deres daglige arbejde/kontakt med er. Dagen er en succes, der er blevet til noget, der kan gøre det. Hans Kongelige Højhed Prins Joachim har ja til hvervet som dagens hovedtaler".
Ad. Dagsordenens pkt. 2.
BILAG til VETERANCENTRET skrivelse 2018/022001-1309457 af 7. januar 2019.
Side 2 af
4 FC er blevet inviteret til på Veteranforum.
FC orienterede; "Personellet er Forsvarets vigtigste ressource, og er personel, der har ladet sig udsende for på løse en af Forsvarets kerneopgaver.
Danske soldater yder en på den anden
måde. Det er sig sig såvel i internationale operationer, såvel som i den nationale opgaveløsning. Og lige meget hvor jeg er verden soldaterne udsendes til, aftvinger deres arbejde, engagement og personlighed respekt og anerkendelse fra kolleger og samarbejdspartnere.
Langt størstedelen af de danske soldater, der bliver udsendt i internationale operationer, kommer hjem på rige på værdifulde erfaringer og oplevelser - og uden skrammer på krop og sjæl. Disse er en stor værdi for Forsvaret og for Samfundet. Dem skal vi blive bedre til på anerkendende.
Mænd for nogle har en eller flere udsendelser midlertidigt haft større
konsekvenser. Det er ikke en opgave, som Forsvaret kan tage på sig alene. Tak for indsatsen til jer i de frivillige og faglige organisationer.
Jeg oplever, på vi gør det godt, fordi vi gør det i en koordineret indsats. Mænd bare fordi vi gør det godt, det ikke, på vi er i mål. Vi skal fortsat være i hænde med at få en ny leder.
Veteranindsatsen er under og efter udsendelse og forud for den enkelte soldat og dennes pårørende. Det er en fælles opgave på det tidspunkt, hvor det er bedst at finde en ny opgave.
Jeg ser frem til, på vi i fællesskab kan med på udvikle veteranindsatsen og fastholde fokus på vibelægning af på støtte og anerkende veteranerne og deres pårørende".
Kort om forsvarsforliget. 2018 har et vanskeligt år, mænd Forsvaret står godt og de varslede personeltilpasninger har ikke så omfattende som frygtet. Anlægsinvesteringerne og IT-siden er på plads til hos forsvarets nye organisation.
Efterfølgende var der mulighed for på stille spørgsmål og kommentere FC indlæg.
Niels Hartvig Andersen fra Danmarks Ert. Hærens enheder er blevet gode til på involvere de frivillige interessenter jf. opgavebeskrivelserne i 400-1. Andre myndigheder er i fuld lige. Samtidig en tak til Forsvarets øverste Ledelse for på stille op til de mange arrangementer, der er i 1980'erne.
Ann-Christina Salquist (ACS) er en af de mest markante. SKL svarede, at der genereres meget forskning og data på området, som i muligt omfang anvendes i den daglige indsats.
BILAG til VETERANCENTRET skrivelse 2018/022001-1309457 af 7. januar 2019.
Side 3 af
4 Thore Clausen (TC) fra Soldaterlegatet roste FC for valg af fokus mod kompetencerlse, kompetencer og kvalifikationer hos veteranerne.
Ad. Dagsordenens pkt. 3. TC orienterede om et samarbejdsinitiativ, der er opstået i forlængelse af et debatindlæg i Jyllandsposten om samarbejdet på frivilligområdet. Soldaterlegatet, Danmarks Veteraner, KFUMs Soldatermission, Danmarks Idrætsforbund, Veteranalliancen og de tre faglige organisationer (HKKF, HOD og CS) er i gang med at udarbejde en fælles dagsorden på rette fokus mod en række andre mærkesager på veteranområdet. De fremtidige perspektiver for initiativet er uafklarede.
ACS orienterede om initiativet "Udsendt af Danmark". Initiativet skal øge danskernes viden om Danmarks internationale engagement, herunder den historiske kulturarv. Initiativet skal desuden understøtte med arbejdet på skabe positive fællesskaber på tværs af udsendelser, og være platform for på anerkende de danskere der ud tager i verden på internationale kommissær. ACS opfordrede forum til at bruge projektet og tage del i den kommende Danmarksceremoni, der starter op i uge 06/2019.
Rune Oland Tanggaard (ROT) fra Danmarks Idrætsforbund orienterede om Soldaterprojektet. Det centrale fokuserer mod inklusion af skadede veteraner, direkte veterankontakt, etablering og fastholdelse via safezones, og inklusion i Foreningsdanmark. Dette sker blandt andet gennem reetablering af fællesskaber, såvel med og uden pårørende med det fundament på (gen-) finde glæden i idrætten. Der er tilknyttet ca. 300 skadede til projektet.
Jeppe Michael Jensen (JMJ) fra Veteranfonden, orienterede om fondens formål med på skabes, oplysning, fællesskab, og indsamlingsaktivitet til støtte for Danmarks udsendte. Med udgangspunkt i gennemførelser af en-dagskoncerten ENGAGE er det fondens vision på vise anerkendelse af veteranerne og deres pårørende for deres kompetencer og den ressource de er for det danske samfund. JMJ takkede forum for den støtte, der har været vist til IND TIL ENGAGE og opfordrer til på støtte op om ENGAGE 2019, der gennemføres den 25. maj på Refshaleøen i København.
SKL takkede de fire oplægsholdere for deres inspirerende indlæg og opfordrede til at på fortsætte det gode samarbejde på tværs af respektive foreninger og organisationer.
Ad. Dagsordenens pkt. 4. SKL orienterede;
Onsdag den 3. april 2019 erhvervsuddannelsen "Viden om Parter" i Vingsted Kursuscenter.
Onsdag den 4. december 2019.
- Det er ikke noget, vi kan gøre noget ved.
Ad. Dagsordenens pkt. 5. Der var ikke emner til punktet.
BILAG til VETERANCENTRET skrivelse 2018/022001-1309457 af 7. januar 2019.
Side 4 af
4 Ad. Dagsordenens pkt. 6. SKL takkede forum for et møde godt og ønskede deltagerne en glædelig jul og godt nytår.
-----------------------
Lars Højbak
større
referent

 

 

 

 

 

 

 

TILBUD TIL VORE ERE

Kære medlemmer af Bornholms Veteran Forum (BVF),

Organisationen Støt Soldater & Pårørende (SSOP) indbyder til camp for forældre med veteranbaggrund 20-22. april samt til børne- og unge camp 6-10. august 2018.

Begge dele er gratis at deltage i, og vi håber I vil sprede indbydelserne indenfor hver jeres organisation.

 

Støt Soldater & Pårørende inviterer børn og unge fra veteranfamilier til at deltage på vores camp. Campen er designet til at styrke deltagernes tro på sig selv. Professionelle coaches lærer deltagerne at respektere grænser og udvikler deres selvtillid, selvindsigt og selvværd. Vigtigst af alt, så opdager deltagerne, at der er andre med samme oplevelser og historier.

Udbytte fra campen: Hvis mor eller far skal udsendes eller har været udsendt og måske har følger af udsendelsen, kan det give nogle særlige udfordringer for både forældre og børn. På forældrecampen arbejder vi med håndteringen af disse udfordringer og med det stress og pres, der ofte er i en travl hverdag. Formålet med forældrecampen er at øge familiens modstandsdygtighed overfor stress og pres. På forældre campen får I:
• værktøjer til at håndtere stress, vrede eller sorg • indblik i hvordan man kommunikerer bedre i hele familien • muligheder for at opbygge og styrke både eget og jeres børns selvværd • værktøjer til egen personlig udvikling og overskud • viden om hvor man kan hente yderligere hjælp (hos f.eks. offentlige og private institutioner) • et netværk med andre forældre fra veteranfamilier. 
Som opfølgning på campen vil det være muligt at søge SSOP om hjælp til f.eks. familie rådgivning.
Hvem kan deltage: Forældre og familier har mange forskellige former i dag. Deltagere kan altså være mor og far, mor, far og papmor/papfar, far og farmor, mor og veninde eller andre, der spiller en væsentlig rolle som voksen i familien. Børn kan ikke deltage på campen. Du behøver ikke selv være veteran for at deltage. Blot en 
 
2 af barnets/børnenes forældre er veteran – uanset om denne deltager eller ej.  Det er heller ikke en forudsætning, at familiens børn har deltaget på SSOP’s camp for børn og unge fra veteranfamilier.

 
Hvor og hvornår: Campen afholdes fra fredag den 20. april kl. 16.00 – søndag den 22. april kl. 15.00 og finder sted på Svejbæk Færgegård, en gammel færgekro, der ligger i et naturskønt område ved Silkeborgsøerne. 


Tilmelding: Tilmelding sker på www.ssop.dk, hvor der findes et tilmeldingsskema. Deltagelse er gratis. Er transportomkostningerne til campen en økonomisk udfordring, er det muligt for jer at søge dækning af disse via stotte@ssop.dk. Der er et begrænset antal pladser på forældrecampen, og da der er rift om pladserne, sker tilmelding efter først-til-mølle princippet. Vi glæder os til at se dig.
Vi glæder os til at modtage din tilmelding
 
Bente Holm Skov SSOP