Robust Borger

Om Frivilligprisen
Årets frivilligpriser består af en pris, som kan tildeles frivillige eller frivillige enheder i Redningsberedskabet henholdsvis Hjemmeværnet.

Formålet med uddelingen af årets frivilligpriser er at påskønne det store arbejde og den indsats, som udføres af de frivillige. Det er endvidere formålet med priserne, at de kan medvirke til at støtte op om anvendelsen af frivillige og generelt skabe øget opmærksomhed om frivilligområdet.

Frivillige i Hjemmeværnet og Redningsberedskabet, myndigheder i beredskabet, Politiet, Forsvaret og Hjemmeværnet samt virksomheder med tilknytning til Virksomhedshjemmeværnet kan indstille individuelle frivillige eller frivilligenheder til Årets Frivilligpriser.

Frivilligkontaktudvalget vurderer indstillingerne og fungerer som priskomité for årets frivilligpriser. Priserne uddeles hvert år af forsvarsministeren i marts-april måned.