Generalforsamling

         

                     

Afholdes i Falcks lokaler, adresse Ved Lunden  i Rønne.

Torsdag den 1. juli 2021 kl. 19.00

Der serveres kaffe og kage

 

  1. Valg af dirigent

  2. Bestyrelsens beretning

  3. Forelæggelse og godkendelse af regnskabet

  4. Aktivitetsplan, herunder økonomiramme, for det kommende år

  5. Behandling af indkomne forslag

  6. Valg af formand (år ulige)

  7. Valg af kasserer (lige år)

  8. Valg af best der vælges for en toårig periode

  9. Valg af revisor

  10. Eventuelt