Forside

 Velkommen til Folk & Sikkerhed Bornholms nye hjemmeside

Folk & Sikkerhed er Danmarks største forsvars- beredskabs- og sikkerhedspolitiske organisation.

 

 Folkemødet 2017 - Torsdag d. 15 - Søndag d. 18 juni.

Placering Teltet står på Cirkuspladsen tæt på hoved- scenen. Stand C25.
Teltet er 12 x 6 meter. 


Der bliver lagt gråt plasticgulv i hele teltet.
Midterdelen af teltet vil være åbent ud mod gangarealet, hvis vejret tillader det.
Inventar • Seks lave caféborde med 30 stole til.   • To høje caféborde til oplægsholdere.   (Cafébordene er 80 cm i diameter) •

Tre løse træbænke på 220 x 40 cm • To-tre sofaer • To høje planter • To højtalere.
Alt inventar kan flyttes rundt.

 

 

Besøg Folk & Sikkerhed i DFS teltet.

Dialogmøde 1:

Arrangør: Folk & Sikkerhed

Dag16. juni 10:40 - 11:40 Type af arrangement: Debat 

TEMA: Unges inddragelse i styrkelsen af samfundet etc.

 

Overskrift: HVORDAN SKAL VI FÅ INDDRAGET 60.000 UNGE BORGERE I STYRKELSEN AF VORT ROBUSTE SAMFUND?

OBS – på grund af begrænset plads i den online tilmelding er følgende overskrift sendt ind til arrangøren af Folkemødet: Hvordan skal vi få inddraget unge i styrkelsen af samfundet? Kort beskrivelse: Nyt ungdomskoncept: Unge vil være frivillige i samfundet - hvad er mulighederne? Vær med i debatten! Lang beskrivelse: Folk & Sikkerhed er dybt bekymret over, hvor få unge i en årgang på 65.000, der kommer i kontakt med Forsvaret eller Beredskabet eller for den sag skyld i sikkerhedspolitik. Kun 4.500 aftjener værnepligt. Folk & Sikkerheds repræsentative analyser viser, at langt flere gerne vil gøre en aktiv, frivillig indsats for det robuste samfund. Folketingets Forsvarsudvalg har bedt Folk & Sikkerhed om en plan til, hvorledes samfundet får fat i de mange unge. Da analyser viser, at under 4% af befolkningen interesserer sig for sikkerhedspolitik, ligger der her en uanet stor ressource, som Folk & Sikkerhed gerne vil have involveret. Paneldeltagere og moderator:

 

Finn Winkler, Generalmajor, chef for Hjemmeværnet 

Peter Juel Jensen, MF og medlem af forsvarsudvalget, Venstre, 

Nikolai Villumsen, MF og medlem af forsvarsudvalget, Enhedslisten

 

### !! NB - Borgmester Joy fra Roskilde var tiltænkt her, idet har tidligere bidraget fint til konceptet, men er desværre forhindret DERFOR ER DET  HENSIGTEN AT SPØRGE "VORES" LEA W.  Men da det jo er med meget kort varsel. Hvorfor  det jo kan være. at Lea ikke kan . Vi får se. ###

 

I givet fald må vi evt have en plan B. Men håber ikke det bliver nødvendigt - Vi ser. Jeg vender tilbage til jer når jeg kender Leas muligheder etc..

 

Moderator:

Claus Arboe-Rasmussen, Kommunikationsdirektør, Folk & Sikkerhed.

 

Dialogmøde 2:

Arrangør: Folk & Sikkerhed Dag16. juni 13:30 - 14:30 Type af arrangement: Debat Tema: Forsvarspolitik

 

Overskrift: HVAD SIGER BEFOLKNING OG POLITIKERE TIL ET FORSVAR I UBALANCE?

OBS – på grund af begrænset plads i den online tilmelding er følgende overskrift sendt ind til arrangøren af Folkemødet: Hvad siger befolkning/politikere til et Forsvar i ubalance? Kort beskrivelse: Hvordan stiller befolkningen sig til Forsvaret og et større forsvarsbudget? Deltag i debatten! Lang beskrivelse: Hvordan stiller befolkningen sig til et styrket Forsvar og et større forsvarsbudget? Folk & Sikkerhed har udarbejdet en Alternativ Forsvarsrapport, hvor vi skitserer udfordringerne og løsningsmodellerne. Hvordan stiller politikere og borgere sig til NATO´s 2% krav, Arktisk, Cyberwar, Fake News og en styrkelse af dansk Forsvar, før politikerne senere på året starter dialogen om et nyt Forsvarsforlig fra 2018. Paneldeltagere og moderator:

Henrik Dam Kristensen, MF, Socialdemokratiet

Torben Toftgaard Engen, Militæranalytiker, Center for Militære Studier. Oberst Lennie Fredskov Hansen Chef for Landsdelsregion Øst - HJV.

Kommunalpolitiker W listen - Bornholm/OL - R. Carl Ilsøe.

 

Moderator:

Peter Michael Andersen, Formand - Landsorg. Folk & Sikkerhed

 

 

_______________________________________________________

 

 

Danmarks største forsvars-, beredskabs- og sikkerhedspolitiske organisation 

 

www.folkogsikkerhed.dk