Forside

 Velkommen til Folk & Sikkerhed Bornholms nye hjemmeside

Folk & Sikkerhed er Danmarks største forsvars- beredskabs- og sikkerhedspolitiske organisation.

 

 

 

 

Invitation Informations – Debatmøde.

VI HAR ET FORSVAR I UBALANCE OG ET ØSTERSØ-OMRÅDE, DER SKRÆMMER VOR SIKKERHED.

Det kommende forsvarsforlig fra 2018 og fremefter bliver helt centralt for Danmark i mange, mange år frem. Det står over for at skulle tage højde for en helt ny sikkerhedspolitisk situation, som er præget af (stor) usikkerhed og (total) uforudsigelighed. Dansk forsvar – hjemmeværn skal fremadrettet formentlig kunne noget helt andet og meget mere, end tilfældet har været de sidste mange år. Forsvaret står efter Folk & Sikkerheds opfattelse overfor en meget omfattende omstillingsproces, hvis forsvaret skal rustes til at løse de forventede opgaver.

Hvilket bl.a. vurderes vigtigheden af behovet for en grundig sikkerhedspolitisk analyse og bl.a. afledet heraf dansk forsvars fremtidige opgaver, dimensionering af Forsvaret og Hjemmeværnet til at kunne løse disse opgaver og styrkelse af det ROBUSTE SAMFUNDS BEREDSKAB som helhed.

Bl.a. af nævnte årsager mfl. har F&S udarbejdet Den Alternative Forsvarsrapport, som første gang blev præsenteret på Christiansborg ultimo 2016.

Med baggrund i rapporten gennemføres i dette forår en række dialogmøder over hele landet. Hvor hensigten er at sætte Danmarks forsvarspolitik på den brede offentlige dagsorden.

I debatten op til det kommende forsvarsforlig har mange politiker på det ”seneste” ved flere lejligheder lovet flere penge til Forsvaret og forsvarsministeren lover endda et substantielt løfte i det næste Forsvarsbudget.

Det har netværk Folk & Sikkerhed Bornholm lyttet til, og INVITERER hermed til et Stort Offentlig Informations og Debatmøde fredag den 21. april kl. 16.00 - ca. 19.00 i Aakirkebyhallerne med politikere, militærfolk og eksperter.

Temaet er: ”Et Forsvar i ubalance ”, og en Østersøbaggrund, der skræmmer bornholmerne. Verden har ændret sig dramatisk sikkerhedspolitisk, og Folk & Sikkerhed har i sin Alternative Forsvarsrapport kridtet banen op med bud på Et relevant, robust og fremtidssikret dansk forsvar med klare opgaver, rammer og mål samt en struktur, organisation og økonomi i balance både på kort, mellemlang og lang sigt”.

 

”RAMMEPROGRAM – Ca. Tider”

*1600 – 16.45. Velkomst og Oplæg ved ph.d., forsker Jeppe Trautner, Forsvarsakademiet om situationen i forsvaret/den sikkerhedspolitiske situation i Østersøområdet med vægt på Bornholm.

- Efterfulgt af Folk & Sikkerheds formand, advokat (H) OL-R Peter M. Andersen med et kort oplæg om struktur og hensigten med udarbejdelsen af Den Alternative Forsvarsrapport m.v.

 

*16.45 – 17.00. Kaffepause. Der vil være kaffe og kage – (Egenbetaling 50,00 kr.)

 

*17.00 – 18.00. Krise og konfliktspil om Østersøen på et 100 m2 stort gulvkort med Bornholm i en hovedrolle.

*18.00 – 18.45. Paneldebat samt spørgsmål m.v. fra ”salen” med afsæt i de givne oplæg – konfliktspil m.v.

Panelet består af: De to indlægsholder samt CH Bornholms OPKLBTN, OL Nicolai Abildgaard, CH Hjemmeværn, Bornholm OL Holger Fuglsang Damgaard. Og Bornholms to folkevalgte politiker Lea Wermelin (A) og Peter Juel Jensen (V). Endvidere kommunalpolitikerne Steen Frandsen (A) og Carl Ilsøe (W).

 

*18.45 – Afrunding, afslutning.

 

TAGER VI SIKKERHED FOR GIVET??

Folk & Sikkerheds Alternative Forsvarsrapport rummer mange anbefalinger til, hvordan Danmark og politikerne kan skabe et relevant, robust og fremtidssikret dansk forsvar med klare opgaver, rammer og mål. Rapporten sætter ligeledes fokus på struktur, organisation og økonomi i balance både på kort, mellemlang og lang sigt – men også med et vigtigt ”vink” om at et Sikkert og Robust – Samfund/Forsvar – Beredskab i ordets bredeste forstand ikke er noget der er givet på forhånd men bør have sit afsæt i den brede offentlige debat/dagsorden m.v.

 

Kom og deltag i en spændende debat, som også har stor betydning for Bornholm og den fremtidige sikkerhedssituation og indholdet og struktur i det kommende forsvarsforlig m.v.

Alle med interesse herfor m.v. er meget velkommen.

 

!! HUSK TILMELDING SENEST DEN 18 april 2017. Tilmelding sendes til Bestyrelsesmedlem Niels Garde på E – mail:

niels-garde@hotmail.com - Mobil. 20285604.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAK FOR EN STOR OPBAKNING TIL VORES SIKKERHEDSPOLITISKE KONFERENCE

 

Det var med stor forventning, at Folk & Sikkerhed holdt sin sikkerhedspolitiske konference på Christiansborg. Derfor var det også enormt glædeligt, at opleve den fantastiske opbakning til selve konferencen. Landstingssalen var fyldt helt op, og omkring 3.500 mennesker så hele eller dele af konferencen via vores livestreaming. Mange tak fordi du havde lyst til at deltage til konferencen!

 

 

 

Tilmeld dig her:     www.folkogsikkerhed/medlemsskaber

 

 

Folk & Sikkerhed er Danmarks største forsvars- og sikkerhedspolitiske organisation, og vi opnår en meget stor effekt af vores projekter. For at indsatsen på den sikkerhedspolitiske situation kan styrkes yderligere, har vi brug for DIN hjælp – derfor håber vi, du har lyst til at være medlem af Folk & Sikkerhed, så vi sammen kan sætte et større fokus på styrkelsen af den danske forsvars- og sikkerhedspolitik.

Folk & Sikkerhed er Danmarks største forsvars-, beredskabs- og sikkerhedspolitiske organisation.

Jeg håber du har tid og lyst til i et par minutter, at læse / bladre gennem hjemmesiden, og hér se, hvad Folk & Sikkerhed står / arbejder for.

Ligesom vi meget gerne hører om DIN holdning / oplevelse af hjemmesiden, det vil være af stor værdi for os og kan inspirere os til løbende at forbedre vor hjemmeside, til gavn for alle parter. 

 

Hvad er det så lige Folk & Sikkerhed Bornholm står for ?

 

Folk & Sikkerhed er en dansk landsdækkende almennyttig, upolitisk organisation, som har ca. 100.000 medlemmer fordelt over hele landet.

Folk & Sikkerhed arbejder for en samtænkt robusthed i samfundet med henblik på frihed og tryghed for den enkelte.

 

Dansk sikkerhed styrker vort velfærd

 

Forsvaret bliver i dag i den enkelte borgers bevidsthed mere og mere usynlig, men også Beredskabet mister ståsted.

Skal vi have et robust samfund, kan vi ikke længere sikre Danmark ved blot at dukke os.

Vi kan heller ikke vælge verdens trusler og ondskab fra.

Terror, naturkatastrofer m.v. bliver desværre hverdagskost, som kan lamme vort samfund.  Et velfærdssamfund bygger på en sikkerhedspolitisk stabilitet både på ude - og hjemmebanen.

 

Vi føler derfor, at i disse år, præget af global økonomisk krise og uro og med direkte afsmitninger nationalt, er der et stort behov for at få befolkningen med til at skabe den sikkerhedspolitiske forankring gennem bedre sikkerhed og tryghed for færre penge og gennem øget fokusering på frivillige.

Begreber som sikkerhed og tryghed er alt for ofte taget for givet.

 

Folk & Sikkerhed Bornholm har bl.a. fokus på, gennem et tæt og vedholdende samarbejde med beredskabets - DE 4 SØJLER -  for herigennem målrettet at arbejde for, og styrke vores sikkerhed og velfærd til gavn for den enkelte borger og samfundet som helhed.

*   Vi vil arbejde for at Danmark / Bornholm har et robust forsvar-krise og katastrofe beredskab.

*   Vi vil fremme samarbejdet mellem alle, der bidrager til Danmarks sikkerhed.

*   Vi vil skabe forståelse i befolkningen for den sikkerhedspolitik og indsats som udmøntes, såvel nationalt som internationalt.

*   Vi vil skabe opbakning til de mennesker og deres pårørende, der gør arbejdet nationalt som internationalt, og støtte op om de aktiviteter der vedrører samfundets samlede beredskab, samt de mennesker og deres pårørende der udfører arbejdet hermed.

 

Endvidere arbejder vi målrettet for:

 

-   Anerkendelse og omsorg for vore udsendte.

-   Samfundets beredskab  kræver fælles engagement.

-   Værnepligten en samfundssucces evt. videreudvikles til et periodisk bredere samfundsvirke ect.

-   Arbejde vedholdent og langsigtet for at de unge får viden og indsigt om det samlede virke i De 4 søjler til gavn for samfundet lokalt som nationalt etc.

 

OBS:   Har du lyst til at arbejde med at påvirke udviklingen bl.a. inden for omtalte emneområder,

er der også plads til dig i Folk & Sikkerhed Bornholm.

 

Derfor, vil du vide mere om vort virke eller interesseret i et medlemsskab,

kan direkte tilmelding ske hér:   www.FolkogSikkerhed.dk - klik på "medlemsskab"

Eller kontakte én fra bestyrelsen, der er tlf. og mail på alle bestyrelsesmedlemmer.

 

Vi glæder os til at høre fra dig.

 

Johnny G. Larsen

Formand

 

De bedste hilsner F & S bestyrelse

 

Johnny G. Larsen     Mob:  2172 0962

    

Email:  johnnyglarsen@yahoo.dk