Forside

 Velkommen til Folk & Sikkerhed Bornholms nye hjemmeside

Folk & Sikkerhed er Danmarks største forsvars- beredskabs- og sikkerhedspolitiske organisation.

 Generalforsamling

Onsdag den 22 marts, kl. 16:30 i Aakirkebyhallen.

 

Der vil senere blive serveret dagens ret 50,-

 

 

Før generalforsamlingen vil Kolonnechef Peter Kragh komme med et spændende indlæg om Beredskabsstyrelsens nye risikovurdering, og herunder de 13 største trusler, der kan medføre større katastrofer og ulykker i det danske samfund.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAK FOR EN STOR OPBAKNING TIL VORES SIKKERHEDSPOLITISKE KONFERENCE

 

Det var med stor forventning, at Folk & Sikkerhed holdt sin sikkerhedspolitiske konference på Christiansborg. Derfor var det også enormt glædeligt, at opleve den fantastiske opbakning til selve konferencen. Landstingssalen var fyldt helt op, og omkring 3.500 mennesker så hele eller dele af konferencen via vores livestreaming. Mange tak fordi du havde lyst til at deltage til konferencen!

 

 

 

Tilmeld dig her:     www.folkogsikkerhed/medlemsskaber

 

 

Folk & Sikkerhed er Danmarks største forsvars- og sikkerhedspolitiske organisation, og vi opnår en meget stor effekt af vores projekter. For at indsatsen på den sikkerhedspolitiske situation kan styrkes yderligere, har vi brug for DIN hjælp – derfor håber vi, du har lyst til at være medlem af Folk & Sikkerhed, så vi sammen kan sætte et større fokus på styrkelsen af den danske forsvars- og sikkerhedspolitik.

Folk & Sikkerhed er Danmarks største forsvars-, beredskabs- og sikkerhedspolitiske organisation.

Jeg håber du har tid og lyst til i et par minutter, at læse / bladre gennem hjemmesiden, og hér se, hvad Folk & Sikkerhed står / arbejder for.

Ligesom vi meget gerne hører om DIN holdning / oplevelse af hjemmesiden, det vil være af stor værdi for os og kan inspirere os til løbende at forbedre vor hjemmeside, til gavn for alle parter. 

 

Hvad er det så lige Folk & Sikkerhed Bornholm står for ?

 

Folk & Sikkerhed er en dansk landsdækkende almennyttig, upolitisk organisation, som har ca. 100.000 medlemmer fordelt over hele landet.

Folk & Sikkerhed arbejder for en samtænkt robusthed i samfundet med henblik på frihed og tryghed for den enkelte.

 

Dansk sikkerhed styrker vort velfærd

 

Forsvaret bliver i dag i den enkelte borgers bevidsthed mere og mere usynlig, men også Beredskabet mister ståsted.

Skal vi have et robust samfund, kan vi ikke længere sikre Danmark ved blot at dukke os.

Vi kan heller ikke vælge verdens trusler og ondskab fra.

Terror, naturkatastrofer m.v. bliver desværre hverdagskost, som kan lamme vort samfund.  Et velfærdssamfund bygger på en sikkerhedspolitisk stabilitet både på ude - og hjemmebanen.

 

Vi føler derfor, at i disse år, præget af global økonomisk krise og uro og med direkte afsmitninger nationalt, er der et stort behov for at få befolkningen med til at skabe den sikkerhedspolitiske forankring gennem bedre sikkerhed og tryghed for færre penge og gennem øget fokusering på frivillige.

Begreber som sikkerhed og tryghed er alt for ofte taget for givet.

 

Folk & Sikkerhed Bornholm har bl.a. fokus på, gennem et tæt og vedholdende samarbejde med beredskabets - DE 4 SØJLER -  for herigennem målrettet at arbejde for, og styrke vores sikkerhed og velfærd til gavn for den enkelte borger og samfundet som helhed.

*   Vi vil arbejde for at Danmark / Bornholm har et robust forsvar-krise og katastrofe beredskab.

*   Vi vil fremme samarbejdet mellem alle, der bidrager til Danmarks sikkerhed.

*   Vi vil skabe forståelse i befolkningen for den sikkerhedspolitik og indsats som udmøntes, såvel nationalt som internationalt.

*   Vi vil skabe opbakning til de mennesker og deres pårørende, der gør arbejdet nationalt som internationalt, og støtte op om de aktiviteter der vedrører samfundets samlede beredskab, samt de mennesker og deres pårørende der udfører arbejdet hermed.

 

Endvidere arbejder vi målrettet for:

 

-   Anerkendelse og omsorg for vore udsendte.

-   Samfundets beredskab  kræver fælles engagement.

-   Værnepligten en samfundssucces evt. videreudvikles til et periodisk bredere samfundsvirke ect.

-   Arbejde vedholdent og langsigtet for at de unge får viden og indsigt om det samlede virke i De 4 søjler til gavn for samfundet lokalt som nationalt etc.

 

OBS:   Har du lyst til at arbejde med at påvirke udviklingen bl.a. inden for omtalte emneområder,

er der også plads til dig i Folk & Sikkerhed Bornholm.

 

Derfor, vil du vide mere om vort virke eller interesseret i et medlemsskab,

kan direkte tilmelding ske hér:   www.FolkogSikkerhed.dk - klik på "medlemsskab"

Eller kontakte én fra bestyrelsen, der er tlf. og mail på alle bestyrelsesmedlemmer.

 

Vi glæder os til at høre fra dig.

 

Johnny G. Larsen

Formand

 

De bedste hilsner F & S bestyrelse

 

Johnny G. Larsen     Mob:  2172 0962

    

Email:  johnnyglarsen@yahoo.dk