Forside

 Velkommen til Folk & Sikkerhed Bornholms  hjemmeside

Folk & Sikkerhed er Danmarks største forsvars- beredskabs- og sikkerhedspolitiske organisation

 

Test af sirener 6. maj 

Traditionen tro er den første onsdag i maj dagen, hvor sirenevarslingssystemet testes med lyd over hele landet. I år vil der være skærpet opmærksomhed omkring, at det blot er test og ingen reel fare, grundet samfundssituationen med pandemien og borgeres eventuelle frygt for et smitteudbrud. Læs mere..

 

 

        

 

 Danske Beredskaber 

 

 

 

 

 

NY VIRKELIGHED FOR DET DANSKE SAMFUND DA STATSMINISTEREN DEN 11. MARTS 2020 LUKKEDE LANDET  NED

 Samfundsberedskabet har vist sig som det vigtigste fundament for et robust og moderne samfund 

 SAMMEN KAN VI MERE END VI TROR

I forbindelse med den igangværende COVID-19 krise har foreningen Folk & Sikkerhed udsendt en podcast med faglig rådgiver inden for beredskabet, Johnny G. Larsen, hovedbestyrelsesmedlem af Folk & Sikkerhed. 

Podcasten sætter fokus på den ”maskine”, der gik i gang, da Danmark lukkede ned og som fortsat er helt centralt i krisehåndteringen.

Lyt til Podcasten på Forsvarspodcastens YouTube kanal eller på din iPhone under app’en ”Podcasts” – søg efter ”Forsvarspodcast”.

Pludselig er mange af de situationer vi så på TV fra Kina i januar og februar blevet virkelighed hos os, ja i hele verden omkring os.

Store dele af Danmark er sat i stå.

Samfundets samlede beredskab bliver sat under pres. Sygehuse og sundhedspersonale, politi, beredskab, forsvar og hjemmeværn, ja selv i et stort antal frivillige organisationer, m.fl., må assistere.

Vi er midt i krisen og ingen kan forudsige, hvor længe den varer samt hvilke konsekvenser den får.

Der vendes pludselig op og ned på hverdagen for store dele af befolkningen. 

Alt det vi tager for givet i en travl hverdag bliver pludseligt umuligt, besværligt eller risikofyldt. Skoler og børnehaver lukkes. Butikscentre, hoteller og restauranter ligeså.

Mange føler i deres ellers så trygge hverdag en ”snigende” usikkerhed, bekymring, ja endda måske frygt.

Men fra alle hjørner af samfundet blev der handlet ansvarligt, kreativt og beslutsomt, og, med afsæt i blandt andet diverse vejledninger og planer, truffet hurtige tiltag samt iværksat konkrete beslutninger.

Podcasten sætter fokus på de ”skjulte” kræfter i vores samfund der på kort tid starter/startede op, og er med til at passe på os alle sammen – i daglig tale kaldet vores beredskab.

Folk & Sikkerhed ønsker at sende en varm tak til alle de mænd og kvinder, som dagligt yder en fantastisk indsats for at skabe tryghed og frihed i den kritiske situation vores samfund befinder sig i.

Styrk din viden - I podcasten får du blandt andet viden om blandt andet de netop nu aktuelle beredskabsmæssige strukturer, der er relevante for den igangværende debat og viden om COVID-19 krisen.

Lyt til podcasten på Forsvarspodcastens YouTube kanal eller på din iPhone under app’en ”Podcasts” – søg efter ”Forsvarspodcast”.

På vegne af hovedbestyrelsen i Folk & Sikkerhed,

 

Med venlig hilsen

 

Adam Sonnich Meinertz

Sekretariatsleder

 

 

 

 

Danmark er midt i en af de største kriser nogensinde, en krise der er en test af folket og ikke mindst en test af det totale beredskab. Det er afgørende at folket retter sig efter myndighedernes retningslinjer og handler med forsigtighed og stor fornuft.

 

Vi befinder os nu i den 3. epidemiuge og Folk & Sikkerhed Bornholm kan kun rose regeringens og folketingets partier for at handle hurtigt og meget kraftfuldt. Derudover så er der en kæmpe stor ros til Danmarks Sundhedssektor og det totale beredskab for at håndtere krisen på en dedikeret og fantastisk

professionel måde. Det beviser hvilket robust total beredskab Danmark har og beviser vores evne til at arbejde på tværs af sektorerne. Det er uvurderligt i krisens stund og vil være dimensionerende for hvordan Danmark kommer igennem krisen. 

 

Pas på jer selv, bak op om alle forholdsregler og fat mod.

Folk & Sikkerhed Bornholm siger TAK til de mange professionelle og frivillige, der lige nu nærmest arbejder i døgndrift.

 

De bedste hilsner

Bestyrelsen 

Folk & Sikkerhed Bornholm 

Thomas Bay Jensen

Myregade 1

3700 Rønne

40225641

 

 

 

 

 

 

 

 

Folk & Sikkerhed Bornholm afholder Generalforsamling

Tirsdag den 31. marts kl. 18:30 i Åkirkebyhallerne.

Dagsorden ifølge foreningens vedtægter.

Foreningen er vært ved kaffe og kage, alle er velkomne.

Det er dog kun medlemmer som har stemmeret.

Tilmelding nødvendig, senest onsdag den 25. marts.

Til: Niels Garde 2028 5604 – niels-garde@hotmail.com

Efter Generalforsamlingen vil aftenens gæstetaler Brigadechef Nicolai Rauhe Kristensen,

der er BRSB Bornholms nye chef, tale om de beredskabsmæssige udfordringer i Danmark,

Beredskabsstyrelsens opgaver internationalt og ikke mindst hvad vi kan vente af den nye chef på Bornholm. 

 AFLYST